Kwetsbaarheid begint met moed. Het is dapper om hierbij te durven stilstaan en mogelijk kunnen we in een paar coachings-gesprekken kijken hoe jij in al je relaties je verhoudt tot een ander; wat daarin goed is voor jou en hoe jij verder zou willen gaan.

Mogelijk is één van de gebieden waaraan we kunnen werken, jouw relatie met anderen. Voor mij is het lastig om precies te begrijpen hoe en wat je problemen met relaties zijn, omdat ik die andere personen in jouw leven alleen maar via jouw perspectief leer kennen. Het is niet onlogisch als jouw beschrijvingen van die ander(en) soms zonder opzet gekleurd zijn. Mijn ervaring is dat het meer helpend is als ik me concentreer op die ene relatie waar ik wel informatie over heb: de relatie tussen jou en mij. 

Ik vind het in dit soort gesprekken dus fijn om regelmatig stil te staan bij wat er tussen ons beiden gebeurd. Om zo te onderzoeken of je ditzelfde patroon ook in jouw andere relaties herkent

Elisabeth Reitsma

Ben je geïnteresseerd?
Vraag nu een vrijblijvend intakegesprek aan!

In coaching zijn er velerlei thema’s te bedenken:

  • Na (of tijdens) een burn-out

  • Een scheiding

  • Het (willen) veranderen van baan

  • Een verhuizing

  • Vriendschappen of andere relaties

  • Eenzaamheid of een gevoel wat ongrijpbaar is en waarvoor je nog geen taal hebt.