Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie en kun je ook relatie- of gezinstherapie noemen.

Eén van de uitgangspunten in het systemisch denken is dat een probleem nooit op zichzelf staat. Immers, iemands sociale, relationele en culturele context speelt altijd een rol. Mensen beïnvloeden elkaar voortdurend, we kunnen niet niet-communiceren. Systemisch denken betekent ook dat ‘de oplossing’ mogelijk niet in dezelfde lijn ligt van ‘het probleem’. Het zou zelfs niet onlogisch zijn dat je daar verschillend over denkt.

Elkaar overtuigen van je visie leidt vaak tot meer van hetzelfde. Het is interessant om elkaars visie of mening met nieuwsgierige vragen verder te onderzoeken. Bijvoorbeeld door vaste overtuigingen of patronen van een vraagteken te voorzien.

Systeemtherapie heeft geen duidelijk protocol, het gaat niet zozeer over praktische tips en trucs. Therapeutische verandering is iets dat gebeurt. Soms. Ik wil jullie als therapeut proberen te begrijpen, maar mijn ervaring is dat het ook interessant kan zijn om te onderzoeken naar wat je gedachtegang is en hoe je op een bepaald idee komt.

Wat ik in de sessies graag met jullie wil proberen is het creëren van een context waarin dingen besproken kunnen worden die thuis (nog) niet besproken kunnen worden. Zodat we een gesprek kunnen voeren, wat nog niet eerder gevoerd kon worden.

Relatietherapie

Gezinstherapie

Coaching